+1 til onlinepsykologer

Mandag aften var Johan på talerrækken til et arrangement i Dansk Psykoteraputisk Selskab for Psykologer i Dansk Psykologforening (phew!).

Emnet var terapi- og rådgivningsformer på nettet - et område, der hidtil har været temmelig overset blandt vores faggruppe. Ikke mindst når det drejer sig om etik og sikkerhed viser det sig hurtigt, at rigtig mange psykologer ikke har tænkt videre over onlineversioner af dagligdags omgangsformer, og hvordan disse kan være radikalt anderledes på nettet.

Hensigten med temadagen var at tage disse emner op og diskutere mulighederne for fælles retningslinjer samt en mulig certificering indenfor området.

Psykolog Kim Matiasen (billedet) fortalte om de danske behandlingsprogrammer godstart.nu og fearfighter.dk som har evidens for at have samme effekt som traditionel behandling. 

Johan talte om spils potentiale for bevidstgørende og måske endda terapeutisk effekt. Da salen fik defineret spil som noget der opsætter 1) mål 2) regler 3) giver feedback og 4) er karakteriseret ved frivillig deltagen, kunne der nikkes genkendende til grundlæggende lighedspunkter med kognitiv terapi.

"Games for Health"s spil (under udvikling) til veteraner med post traumatisk stress syndrom (PTSD) blev nævnt som eksempel på et spil der kan have behandlende virkning.

Men hvis man kan snakke om deciderede "behandlende spil" kan man, i den anden ende af spektret, måske også snakke om "forebyggende spil". Her kunne Johann Sebastian Joust nævnes som eksempel på et spil, der faciliterer social interaktion og direkte får spillerne til at røre fysisk ved hinanden. Langt væk fra stereotypen af "gameren" som sidder isolereret i mørket i forældrenes kælder. 

Kunne det ikke være en idé at satse stort på at udvikle lignende sociale spil med indbygget psykologisk "vaccine" mod det moderne samfunds mangefacetterede sociale og emotionelle krav?

Nyheder

Written on 05/12/2013, 15:20
Written on 11/06/2013, 08:02
Written on 22/04/2013, 19:07
Written on 29/03/2013, 13:47
Written on 14/02/2013, 00:01
Written on 14/05/2012, 18:31
Written on 12/05/2012, 11:35
Written on 23/02/2012, 21:47
Written on 19/02/2012, 20:27
Written on 13/12/2011, 22:04