Spil er gode - men er nogle bedre end andre?

 

socialUdover den tid vi bruger på at spille, er det meget vigtigt at være sig bevidst, hvordan vi spiller, for at vi kan vurdere, om vores spilforbrug er problematisk. 

I denne blogpost vil vi vise, hvordan den måde, vi spiller på, er lige så afgørende for, hvad vi får ud af det, som sammensætningen af den mad, vi spiser, er for vores sundhed. Man kan ikke bedømme sunde kostvaner ud fra, hvorvidt man blot når det anbefalede antal hovedmåltider pr. dag, man bliver også nødt til at se på, hvad disse måltider består af. Ligesom den føde vi indtager varierer i næringsværdi, vil vi argumentere for, at spilaktivitet varierer i kvalitet.

 

På denne måde vil vi i denne og følgende posts give anbefalinger, som gør det muligt at sammensætte et sundt spilmønster. Med andre ord: hvordan ser computerspillenes kostpyramide ud? Hvordan får vi den bedst sammensatte kost, som er sundest for vores individuelle livsstil?

Overordnet vil vi anbefale social spilaktivitet, spil baseret på samarbejde, og som helst foregår fysisk sammen med andre.
 
1) Spil socialt - 
Vi kan få psykologisk og følelsesmæssigt udbytte ved at spille single-player spil, men dette udbytte forstærkes, hvis vi spiller sammen med andre over nettet, idet der bygges et lag af social interaktion ovenpå den rene spiloplevelse.
Altså er det bedre at spille mod andre end at spille alene.
 
2) Samarbejde - 
Vi får en større effekt ud af at spille sammen med andre for at løse en fælles opgave, end når vi som enkeltpersoner spiller mod hinanden. De fleste onlinespil kræver, at vi organiserer os i hold og kan arbejde sammen, og succes for et hold forudsætter et stærkt samarbejde baseret på gode sociale, kommunikative kompetencer - præcis som vi ser det i vores liv udenfor spilverdenen. Det positive ved sociale spil er således, at de fordrer og opøver de enkelte deltageres evner til fælles, social problemløsning.
Altså er spil med et element af samarbejde bedre end spil, der alene er sociale.  
 
3) Fysisk nærhed -
Positive effekter af sociale og samarbejdsorienterede spil forstærkes yderligere, hvis de spilles i fysisk nærhed af andre spillere. Spil delt med andre i samme lokale føjer yderligere elementer til spiloplevelsen; man bander og gyser med andre, man holder vejret, jubler og giver skulderklap. Mennesker, der er sammen ansigt til ansigt, træner helt automatisk sociale færdigheder som følelsesmæssig afstemning, indlevelsesevne, nonverbal kommunikation, og får bevidstgjort implicitte regler for social interaktion. Fysisk nærhed stiller store krav til vores sociale kompetencer og rummer tilsvarende store muligheder for social læring. Udover at vi som mennesker og sociale væsener nyder at være sammen, lærer vi også af det. 
Altså forstærker spil, der spilles i fysisk nærhed af andre, de positive effekter af sociale og samarbejdsorienterede spil. Også rene singleplayerspil beriges af at blive spillet fysisk sammen med andre, da de hurtigt kan gøres til projekter, der løses og opleves i fællesskab. 
 
Vi mener således som udgangspunkt, at sociale, samarbejdsorienterede spil spillet sammen med andre er den mest givende form for spil.  
 
Husk dog altid at medtænke den hverdag, dit spilforbrug er indlejret i; på samme måde som et stort indtag af fedt og kulhydrater ikke nødvendigvis er usundt, hvis du er fysisk aktiv, mener vi, at det kan være helt uproblematisk at bruge sin spiltid alene og uden at samarbejde med andre, hvis du på andre måder får socialt input i dit liv.
 
Som spiller kan du prøve at bruge ovenstående tre faktorer som en guide til at gøre den tid, du bruger på spil som givende som muligt. 
 
Som bekymret pårørende kan du, udover at få indsigt i en spillers spilmønster, aktivt gøre en forskel ved at tilbyde at deltage i spillet eller i spiloplevelsen. Gør du det, tilføjer du mindst en af de tre ovenstående faktorer og gør dermed aktiviteten mere udbytterig. 
 
I næste blogpost vil vi beskæftige os med kreativitet som en yderligere parameter at vurdere spilforbrug ud fra.Psykologer i Checkpoint Therapy & Consulting

Checkpoint på Twitter og Facebook

Nyheder

Written on 05/12/2013, 15:20
Written on 11/06/2013, 08:02
Written on 22/04/2013, 19:07
Written on 29/03/2013, 13:47
Written on 14/02/2013, 00:01
Written on 14/05/2012, 18:31
Written on 12/05/2012, 11:35
Written on 23/02/2012, 21:47
Written on 19/02/2012, 20:27
Written on 13/12/2011, 22:04