Spil kreativt!

 
Vi har tidligere skrevet om tidsforbrug og social interaktion i forbindelse med computerspil. Et yderligere, centralt tema, der fortjener at blive diskuteret, er kreativitet. 
 
Alle spil indeholder et element af kreativitet. Sagt på en anden måde giver spil os opgaver, som kræver at vi overskrider de grænser for problemløsning, som vi umiddelbart bliver præsenteret for. Det handler altså om at anvende og kombinere redskaber og færdigheder på nye, innovative måder. 
 
Vi vil anbefale at man spiller de computerspil, som udfordrer og derigennem udvikler, vores kreativitet mest muligt.
 
Hvis man ikke selv spiller computerspil, kan det måske være svært at få øje på, hvor det kreative element ligger i at hakke drager i stykker i en grum eventyrverden i Skyrim, at navigere gennem en forhindringsbane fyldt med dødsensfarlige fælder i Portal, eller i at erobre verdensherredømmet med atomvåbenuviklende vikinger i Civilization.
 
Men spil er i udgangspunktet kreative. De fleste spil kræver, at vi som spillere løser en række problemer, der kan være mere eller mindre godt beskrevne. Spil lægger op til kreativ problemløsning, og vi får som spillere vores kicks, når vi gennemskuer mønstre og løser opgaver. Spil holder os til ilden og fodrer vores kreativitet ved at introducere begrænsninger  og forhindringer. Indenfor disse rammer tillader de fleste spil os at vælge udfordringens karakter og sværhedsgrad, så vi hele tiden kan blive mødt af den rette mængde modstand eller 'kreativ friktion'.
 
Moderne spil rettes i stadig stigende grad mod spillerindflydelse på den kreative proces. I disse spil er der et traditionelt spilfundament  - den lineære historie - som kombineres med en mere fri, kreativ del, som eksempelvis i Little Big Planet, hvori spillere kan designe deres egne levels samt spille og bedømme andre spilleres. Andre spil er stort set ikke andet end arenaer til udfoldelse af kreativ problemløsning, hvor traditionelle spilelementer som historie og pacing træder i baggrunden for rå kreativ proces. 
 
Kreative spil, der er baseret på socialt samarbejde, tillader i høj grad spillerne at designe deres egne udfordringer - et eksempel er Minecraft, hvor store grupper spillere eksempelvis lægger i hundredvis af timer på minutiøst at genskabe virkelige eller fiktive bygningsværker eller sågar hele byer.
 
Vi ser også i høj grad en bevægelse i retning af, at kreative processer overskrider spillenes oprindelige grænser, hvilket eksempelvis giver sig udslag i communitybaserede projekter, hvor spillere udvikler og bygger videre på spillenes universer ved f.eks. at  skabe helt nye spil, der supplerer de oprindelige. eller endog flytter spillene til helt andre medier, som f.eks. når fans skriver historier eller instruerer film, som foregår i spillenes univers. Med til sådanne metaaktiviteter hører også eksempelvis det at tilbyde strategisk hjælp og undervisning i tekst eller billede; i dag ernærer flere og flere mennesker sig ved på Youtube at poste gameplayvideoer og walkthroughs, der kommer andre spillere til gode.
 
Vi anbefaler at man spiller i creative mode, bidrager til wikis, diskuterer på spilrelaterede fora, skriver historier, skaber nye levels. Hvis vi på denne måde udfordrer os selv og sammen med andre bidrager til sådanne kreative, spilrelaterede aktiviteter, træner vi vores kreative færdigheder og forbinder samtidig den kreative spilproces til øvrige dele af vores liv.


Ask Rasmussen og Johan Eklund

Psykologer i Checkpoint Therapy & Consulting

Checkpoint på Twitter og Facebook